Teacher Resource Agents

Teacher Resource Agents

Een belangrijke doelgroep van het project is leerkrachten van secundaire scholen. Er werden reeds oproepen gedaan in de verschillende partnerlanden. De leerkrachten  krijgen toegang tot een aantal interessante bronnen op de webserver. Uit de meest gemotiveerde leerkrachten wetenschappelijke vorming worden er ieder jaar 3 of 4 per land in de gelegenheid gesteld een training te volgen, in het Engels, tijdens de jaarlijkse sessies op Europees niveau van het project. Zij zullen eerst dienst doen als “Teacher Resource Agents” (TRA) voor het trainen van leerkrachten in de eigen taal. Het is de bedoeling dat de TRA probeert zijn sessies te kaderen binnen het nationaal onderwijssysteem. Ze zullen ook het werk van de pilootscholen ondersteunen.

Lijst van de TRA.

Bijdragenlijst.