Software

De software

rb0_9_7.jpg
De software die ontwikkeld werd voor het Eu-hou programma werd ontworpen als multi-platform, multi-lingual experience voor beeldbewerking en analyse in de klas. Het ontwerp laat gemakkelijke implementatie toe van nieuwe toepassingen en vereist in principe geen enkel in-situ onderhoud. Voor de software en voor elke pedagogische toepassing zullen verschillende toepassingsniveaus ontwikkeld worden (middelbare scholen, hogeschool...). De software wordt gratis verdeeld. Leerkrachten uit pilootscholen zullen een hot-line kunnen gebruiken.